Hoe gaan we om met jouw privacy?

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom besteden wij in dit privacy statement aandacht aan de toepassing en verwerking van jouw persoonsgegevens als klant van Thuisuiteten.nl.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Thuisuiteten.nl: een online platform waar jij als klant bestellingen kan plaatsen bij aangesloten restaurants.

Onze contactgegevens zijn:
Thuis uit Eten
Einsteinweg 29
3404 LH  IJsselstein
KVK: 60365544
BTW-nr: NL8538.77.506.B01

(bereikbaar tijdens kantoortijden van maandag tot en met zondag)
E-mail: concierge@thuisuiteten.nl of 030 22 70 639.

2. Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw (persoons)gegevens wanneer je met ons contact hebt of als je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld als je via onze site een bestelling plaatst of ons per telefoon/e-mail benadert.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

• Naam
• Adresgegevens
• Contactgegevens
• Bestelling
• Betaalgegevens
• Opmerkingen (voor zover van toepassing)

Daarnaast verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Thuisuiteten.nl maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

• Locatiegegevens
• IP-adres of app IDs
• Internetbrowser en apparaat type
• Website taal

Je kunt je browser zodanig instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt als websites toegang zoeken tot cookies of deze plaatsen. Als je het plaatsen van cookies deactiveert of cookies weigert, worden bepaalde gedeelten van onze site ontoegankelijk voor je of functioneren ze wellicht niet optimaal. Wij verwijzen je naar ons Cookie Statement voor meer informatie over cookies.

4. Waarom verwerken we je persoonsgegevens en wat zijn de grondslagen voor verwerking?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

• De uitvoering van de bestelling die je aan ons gegeven hebt. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening.
• Communicatie met jou over de bestelling indien nodig. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening en ons gerechtvaardigd belang (een goede dienstverlening).
• Verwerking van je bestelling en betaling in onze administratie. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang (het voeren van een goede administratie).
• Het doen van aanbiedingen en het verstrekken van informatie aan jou over onze producten en diensten. Grondslag: ons gerechtvaardigd belang (direct marketing). Als je dit niet (langer) op prijs op stelt kun je dat bij ons kenbaar maken. We zullen je dan niet meer voor direct marketing benaderen.
• Het zorgdragen voor een correcte betaling voor de diensten die we leveren. Grondslagen: uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang (onze financiële gezondheid).
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals fiscale wetgeving etc.). 

5. Kinderen

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 18 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via concierge@thuisuiteten.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

6. Ben je verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je ze echter niet aan ons verstrekt, dan kunnen we je waarschijnlijk niet de diensten verlenen waar je om hebt gevraagd.

7. Delen wij je persoonsgegevens met derden?

Wij delen alleen persoonsgegevens met de volgende derden (externe partijen) wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en nooit anders dan in dit privacy statement is vermeld:

• Onze accountant en de belastingdienst.
• Onze ICT-provider.
• Ingeval van claims of procedures: onze deurwaarder/advocaat/jurist.
• Onze verzekeringsmaatschappij (bij claims of ongelukken).
• De bij Thuisuiteten.nl aangesloten restaurants. Indien je bij de bestelling hebt aangegeven dat je het op prijs stelt een nieuwsbrief te ontvangen, kan het restaurant waar je de bestelling hebt geplaatst je persoonsgegevens (e-mail adres) gebruiken om je via mailings op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten of gerechten. 

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Thuisuiteten.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

8. Geven wij je persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

9. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Thuisuiteten.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen.

Thuisuiteten.nl bewaart je persoonsgegevens zo lang als je als klant bij ons bent ingeschreven. Zodra je bent uitgeschreven als klant zullen we je persoonsgegevens verwijderen. Tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. In dat geval houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn. In geval van een onverhoopte claim of procedure verwijderen we de persoonsgegevens binnen 6 maanden nadat de claim of de procedure tot een einde of oplossing is gebracht.

10.  Beveiliging

Thuisuiteten.nl neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: concierge@thuisuiteten.nl

11. Je rechten

Je hebt het recht de volgende verzoeken bij ons in te dienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

• Verzoek tot inzage.
• Verzoek tot beperking van de verwerking.
• Verzoek tot verwijdering.
• Verzoek tot correctie.
• Verzoek je persoonsgegevens in digitaal formaat te ontvangen.

Ook heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kunt in bovenvermelde gevallen contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar concierge@thuisuiteten.nl. Thuisuiteten.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

12. Wijzigingen in dit privacy statement

Elke wijziging in dit privacy statement wordt geplaatst op de sites en, waar van toepassing, zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail.

Het privacy statement is meest recentelijk herzien op 9 juni 2020.

13. Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van jou hebben afgehandeld of als je van mening bent dat de verwerking van jouw (persoons)gegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie hiervoor: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

We stellen het wel op prijs wanneer je eerst contact met ons opneemt voor je een klacht indient bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kunnen we eerst samen kijken of we een oplossing kunnen vinden voor je klacht.

Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van dit privacy statement.

Juni 2020.