Welkom bij Thuisuiteten.nl!

In deze algemene voorwaarden leggen wij uit welke afspraken gelden als jij als Klant een Bestelling bij een Partner Restaurant plaatst via Thuisuiteten.nl. Met het plaatsen van een Bestelling stem je dus expliciet in met deze schriftelijke afspraken. Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor onze Services.

Definities:
"Aanbod": het productaanbod van een Partner Restaurant dat door de Klant via Thuisuiteten.nl bij het Partner Restaurant kan worden besteld.

"Bestelling": een bestelling van de Klant via Thuisuiteten.nl bij het Partner Restaurant van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

"Bezorgdag": iedere dag waarop de Gerechten bezorgd kunnen worden.

"Bezorggebied": het gebied waarin de Bestellingen bezorgd kunnen worden.

"Fooi": een vrijwillige en contante bijdrage van de Klant aan de bezorger van Thuisuiteten.nl. De bezorger ontvang 100% van de fooi.

"Klant": een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via Thuisuiteten.nl.

"Overeenkomst": de overeenkomst die tot stand komt tussen de Klant en Thuisuiteten.nl ten aanzien van de Services.

"Partner Restaurant": een bedrijf dat vers bereide maaltijden, (vers)producten en dranken bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Thuisuiteten.nl gebruikt.

"Platform": het online-platform van Thuisuiteten.nl via de website en/of app; een online-omgeving met de betere culinaire Restaurants binnen het Bezorggebied.

"Restaurantinformatie": de informatie van het Partner Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief btw), bedrijfslogo, grafisch materiaal en minimale bestelbedragen.

"Services": de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Thuisuiteten.nl worden aangeboden aan de Klant zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

"Thuisuiteten.nl": Thuisuiteten.nl handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Thuisuiteten.nl.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Thuisuiteten.nl: een online-platform (website en/of app) waar jij als klant Bestellingen kan plaatsen bij Partner Restaurants.

Onze contactgegevens zijn:
Thuisuiteten.nl
Einsteinweg 29
3404 LH  IJsselstein
KVK: 60365544
BTW-nr: NL8538.77.506.B01

(bereikbaar op dinsdag t/m zondag van 09.00 uur t/m 19.30 uur)
E-mail: concierge@thuisuiteten.nl en 030 22 70 639.

2. Wat doen wij?

Wij koppelen jou als Klant via ons Platform aan onze Partner Restaurants zodat jij heerlijk vers bereide hoogwaardige maaltijden, (vers)producten en dranken kan bestellen die wij vervolgens met aandacht en zorg bij jou zullen bezorgen (onze "Services").

Wanneer je bestelt bij een Partner Restaurant, treedt Thuisuiteten.nl dus op als vertegenwoordiger van dat Partner Restaurant om je bestelling via ons Platform af te handelen en je ervaring tijdens het hele bestelproces te beheren. Wanneer je een Bestelling hebt geplaatst, zal dit door Thuisuiteten.nl bij jou worden bezorgd. Thuisuiteten.nl is niet verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het Aanbod.

3. Aanbod

Thuisuiteten.nl publiceert op de online-platforms het Aanbod van en namens een Partner Restaurant volgens de door het Partner Restaurant aangeleverde prijzen en Restaurantinformatie.

Thuisuiteten.nl is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de Restaurantinformatie.

Het Partner Restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als je allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om contact op te nemen met Thuisuiteten.nl voordat je de Bestelling plaatst. Thuisuiteten.nl kan niet garanderen dat alle Bestellingen vrij zijn van allergenen. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de prestaties van onze Partner Restaurants.

4. Overeenkomst

Pas na bevestiging door het Partner Restaurant van jouw Bestelling komt tussen jou als klant en Thuisuiteten.nl een Overeenkomst tot stand. Wij zullen je per e-mail een bevestiging van de Bestelling sturen.

Je bent verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de Bestelling en de bijbehorende bezorgkosten; ook wanneer je de Bestelling voor iemand anders hebt gedaan.

Sommige Partner Restaurants hebben een beleid inzake minimum bestelwaarde. Dit zal worden weergegeven op onze online-platforms. Het gehele Aanbod is onder voorbehoud van beschikbaarheid.  

De Bestelling kan alleen door Thuisuiteten.nl worden uitgevoerd als jij correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling.

In verband met informatie over de status van je Bestelling, dien je als Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Partner Restaurant als Thuisuiteten.nl.

Je dient als Klant aanwezig te zijn op het aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Bij aflevering van de Bestelling kan het Restaurant vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als je je niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdseisen, kan  Thuisuiteten.nl weigeren de Bestelling te leveren. In dat geval kunnen helaas annuleringskosten in rekening worden gebracht.

5. Prijzen, betaling en aanbiedingen

Alle prijzen zijn inclusief btw. Je bevestigt dat je van onze Services gebruik maakt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Betaling geschiedt rechtstreeks aan Thuisuiteten.nl in haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Partner Restaurant. Wij zijn gemachtigd door onze Partner Restaurants om betaling namens hen in ontvangst te nemen, en door de prijs van de Bestelling aan ons te betalen zal je volledig voldoen aan je verplichting om de prijs aan het Partner Restaurant te betalen.

6. Beschikbaarheid van de Services

Elk Partner Restaurant heeft een bepaald Bezorggebied. Dit Bezorggebied kan op elk moment worden gewijzigd als gevolg van factoren zoals weersomstandigheden, of vraag naar onze Services. Dit om ervoor te zorgen dat de gerechten je deur in de best mogelijke staat bereiken. Onze Partner Restaurants bepalen hun openingstijden zelf. Dat betekent dat de beschikbaarheid van onze Services afhankelijk is van de Partner Restaurants in je gebied.

7. Annulering

Door een gast:
Na een geslaagde betaling is een order definitief geplaatst bij het betreffende restaurant.

Wegens de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat bestellingen uiterlijk twee dagen voor de dag van bezorgen of afhalen kunnen worden geannuleerd en/of worden gewijzigd.

Voor een annulering van een order zal Thuis uit Eten €12,50 administratiekosten in rekening brengen. Annuleren en/of wijzigen van bestellingen binnen twee dagen voor de dag van bezorgen of afhalen is niet mogelijk. Tijdens feestdagen gelden er afwijkende voorwaarden omtrent annuleren.

Door het Partner Restaurant:
Het Partner Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren: i) als het Aanbod niet meer beschikbaar is, ii) een Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of andere contactgegevens heeft opgegeven of iii) in geval van overmacht. Hiervoor verwijzen wij je door naar de voorwaarden van het desbetreffende Partner Restaurant.

Door Thuisuiteten.nl:
Als een Klant zich niet aan de afspraken houdt van deze algemene voorwaarden (door bijvoorbeeld een verkeerde Bestelling te plaatsen of niet aanwezig te zijn op de locatie) staat het Thuisuiteten.nl vrij om toekomstige Bestellingen van deze Klant voortaan te weigeren.

Als Thuisuiteten.nl twijfelt of een Bestelling wel juist is dan mag zij namens het Partner Restaurant de Bestelling weigeren. Als voor deze Bestelling al is betaald dan zal Thuisuiteten.nl het geld terugboeken. Bij fraude of misbruik kan Thuisuiteten hiervan aangifte doen bij de politie.

8. Onze verantwoordelijkheid voor schade die je lijdt

Thuisuiteten.nl biedt de hoogste kwaliteit Services aan en is hiervoor dan ook verantwoordelijk. Wij staan dus los van het Aanbod van een Partner Restaurant; daar blijven zij volledig verantwoordelijk voor.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor schade die je als Klant lijdt door het overtreden van de afspraken van deze algemene voorwaarden, of als gevolg van fouten in hardware of software of technische mankementen t.a.v. het Platform of andere factoren die compleet buiten onze macht om liggen.

9. Gegevensbescherming

Wij verwerken je persoonsgegevens overeenkomstig ons privacy statement.

10. Klachtafwikkeling

Iedere klacht met betrekking tot (het Aanbod van) de Partner Restaurants moet worden ingediend bij het Partner Restaurant.

Wanneer je klachten hebt over de Services van Thuisuiteten.nl, verzoeken we je om binnen één week contact met ons op te nemen (via e-mail of telefoon). Wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en wij doen ons best je klacht binnen twee weken na ontvangst te behandelen.

11. Overige bepalingen

Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op je rechten in verband met onze Services. Check dus altijd onze algemene voorwaarden als je opnieuw gaat bestellen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen niet van invloed zijn op Bestellingen als wij daarover al een bevestiging hebben gestuurd.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en je kunt bij een geschil met ons een proces beginnen bij de rechtbank van je woonplaats.